Het 4 “ogen principe”
Binnen kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn hebben wij veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor de ingang hangen camera’s ter identificatie van de ouder. De hoofddeur staat te allen tijde op slot. De leidster is de enige die de deur kan openen en kan op dat moment gelijk zien wie voor de deur staat. Wanneer een kind wordt opgehaald door iemand anders en dit is niet bekend bij de leidsters, wordt toegang ontzegt en contact opgenomen met ouder.

Veiligheid- Kwaliteit Kinderdagverblijf Wonderlief

  • Naast één groepsleidster een tweede groepsleidster op de stamgroep. In sommige gevallen kan dit ook een stagiaire zijn.
  • Dat er op de stamgroep tenminste één stagiaire boventallig wordt ingedeeld.
  • Als de stamgroep op stap gaat, dat kinderen dan per twee a drie door één groepsleidster of stagiaire wordt begeleidt.
  • Bij een uitstapje is het altijd van belang dat er minimaal twee groepsleidsters aanwezig zijn.
  • Kinderdagverblijfhouder en de huishoudelijke medewerker regelmatig de stamgroepen binnen lopen.
  • Er camera toezicht is op de stamgroepen, buitenspeelplaats en in de entree.

Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn is transparant en ruim opgezet. Rondom het gebouw kan er makkelijk naar binnen (en buiten) gekeken worden. In de slaapruimte bevindt zich camera en zijn er babyfoons aanwezig. Om de 15 minuten en bij eventuele geluiden controleren de groepsleidsters de slaapruimte. Op deze manier kunnen de groepsleidsters toezicht houden op de slapende kinderen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij een kind op ons kinderdagverblijf, zullen (na intern overleg tussen de groepsleidsters en de houder van het kinderdagverblijf) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden.

Deze meldcode is opgesteld vanuit de: Brancheorganisatie Kinderopvang. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (het AMK). Dit mag zonder toestemming van de ouders indien het welzijn van het kind in het geding is.

BHV / EHBO
Binnen kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn zijn alle groepsleidsters in het bezit van een BHV- diploma.
Alle groepsleidsters zullen een EHaK- en EHBO-cursus volgen of gevolgd hebben. Om de BHV en EHBO diploma’s van de groepsleidsters up to date te houden, verzorgd kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn ook voor (jaarlijkse) bijscholing. Op deze manier kan er in geval van een calamiteit adequaat gehandeld worden.