Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn dankt haar naam aan uw kind. Uw kind is immers een wonder op zich en het meest kostbare bezit wat u heeft. Wij willen dan ook de best mogelijke zorg en ontwikkeling bieden aan onze kinderen.

Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn zorgt niet alleen voor de tijdelijke vervanging van de thuisomgeving, maar geeft ook aandacht aan de ontwikkelingsaspecten die kinderen doormaken.
Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn streeft ernaar de zorg voor uw kind op een zodanige manier aan te bieden, waarop u dat ook zou doen. Wij willen kinderen het gevoel geven alsof zij thuis zijn en dat zij zich daardoor verheugen op de volgende keer.

Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Door de prachtige ruimtes in ons kinderdagverblijf kunnen we zeggen dat zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut worden om te kunnen spelen, ontdekken, leren, rusten en jezelf zijn.